Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Выставка "Образование и карьера 2019"
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 68 человек

Педагогические советы

Дата: 11 декабря 2017 в 09:32, Обновлено 1 ноября 2018 в 16:34
Автор: Немец Е. Е.

Педсовет № 4  от 31.08.2018г.

Повестка дня:

 1. Анализ работы ГУО «Ясли-сад № 27 г.Гродно» за 2017/2018 учебный год.

Выступление заведующего Е.Е.Немец.

 1. Ознакомление с планом работы яслей-сада на 2018/2019 учебный год.

     Выступление заместителя заведующего по основной деятельности Е.М.Рогачевской.

 1. Утверждение учебного плана.

     Выступление заместителя заведующего по основной деятельности Е.М.Рогачевской.

 1. Информация по Декрету Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Выступление педагога-психолога Е.Я.Щербач.

5. Обсуждение инструктивно-методического письма Министерства образования Республики Беларусь к 2018/2019 уч. г. учреждения дошкольного образования.

       Выступление заместителя заведующего по основной деятельности Е.М.Рогачевской.

6. Организация образовательных услуг сверх базового компонента.

7. Разное:

- организация питания;

- безопасные условия пребывания воспитанников.

Педагогический совет

«Семья и учреждение дошкольного образования: взаимодействие в интересах ребенка»

28.11.2017г.

Повестка дня

           Итоги  выполнения решений педсовета №1.

1.          Итоги тематического контроля «Система работы воспитателей дошкольного образования 1-ых младших групп по взаимодействию с семьей»

         Выступление заместителя заведующего по основной деятельности  Е.М.Рогачевской

        2.            Содержание, формы и методы работы с родителями  (из опыта  работы)

           Выступление воспитателя дошкольного образования Т.С.Гузик

            3. Деятельность учреждения дошкольного образования по изучению, раннему выявлению и сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении (из опыта работы)

Презентация заместителя заведующего по основной деятельности Е.М.Рогачевской

          4. Организация рационального питания в семье и учреждении  дошкольного образования

            Выступление заведующего Е.Е.Немец

              5. Разное.

ПЕДАГАГІЧНЫ СХОД 

Тэма: «Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці дзяцей дашкольнага ўзросту

 сродкамі вуснай народнай творчасці”

Парадак дня

Вынікі выканання рашэнняў педсавета №2

1. Вусная народная творчасць – сродак развіцця маўленчай дзейнасці дашкольнікаў. (загадчык Немец А.Я.)

2. Вынікі тэматычнага кантролю. (нам.заг. па АД Рагачэўская А.М.)

3.Варыятыўнасць выкарыстання малых форм фальклору ў далучэнні дзяцей да беларускай нацыянальнай культуры. (выхавацель Будзіловіч Ж.Ул.)

4.Эфектыўныя метады і прыёмы па азнаямленню дзяцей з беларускімі народнымі казкамі на занятках і ў паўсядзённым жыцці (з вопыту работы выхавацеля  Чурак Е.Ю.)

5.Далучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту да нацыянальнай культуры праз выкарыстанне беларускіх народных гульняў (з вопыту работы кір. ф/в Ланцэвіч А.А.)

Выступленне

загадчыка Немец А.Я.

“Вусная народная творчасць –

сродак развіцця маўленчай дзейнасці дашкольнікаў”

Тое, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, наладжвае сувязі з Кітаем, Венесуэлай і іншымі краінамі, яшчэ больш падкрэслівае неабходнасць падтрымкі нацыянальных традыцый, дазваляе беларускаму народу заявіць аб сабе як нацыі мудрай, добразычлівай і адукаванай.

Кожны высокаадукаваны чалавек павінен ведаць традыцыі і мову свайго народа, павінен умець спяваць свае народныя песні, шанаваць народный танцы, ведаць, як з веку ў век праходзілі святы ў нашым краі, любіць свае родныя мясціны, сваю Радзіму – Беларусь.

Вельмі важна навучыць сённяшніх дзяцей з павагай ставіцца да беларускай мовы, а таксама бегла на ёй размаўляць. Яны мала чуюць родную мову ў шырокім ужытку, а таму маюць бедны слоўнікавы запас, іх маўленне знаходзіцца пад уплывам рускай мовы.

На сучасным этапе значная ўвага адукацыйнай грамадкасці накіравана на адраджэнне нацыянальных традыцый і каштоўнасцей, таму што пакаленне, якое ўсведамляе сваю нацыянальную годнасць, шануе свае карані, беражэ і памнажае культуру свайго народа, з’яўляецца трывалым аплотам дзяржавы.

Адной з асноўных задач адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці, патрыятызму з дашкольнага ўзросту.Нацыянальнае выхаванне спрыяе далучэнню чалавека да самабытнай культуры, дапамагае маленькім беларусам усвядоміць сваю прыналежнасць да нацыі, багатай традыцыямі, звычаямі, дасягненнямі ў культуры, навуцы, адукацыі. Ад зместу нацыянальнага выхавання залежыць узровень і характар нацыянальнай самасвядомасці чалавека.

У Законе Рэспублікі Беларусь “Аб адукацыі” сцвяржаецца, што “адукацыя і выхаванне … ажыццяўляюцца на аснове культурных традыцый і каштоўнасцей беларускага народа …”, “у дзіцячых дашкольных установах рэспублікі забяспечваецца выхаванне дзяцей праз іх далучэнне да беларускай мовы, культуры, традыцый…”

Згодна з канцэпцыяй выхавання дзяцей і моладзі Рэспублікі Беларусь, мэта выхавання – фарміраванне сацыяльна-духоўнай і маральна сталай творчай асобы, суб’екта сваёй жыццядзейнасці. Змест выхавання – засваенне агульначалавечых, асабістых прынцыпах: прыродаадпаведнасці і кутураадпаведнасці. Прынцып цеснай узаемасувязі нацыянальнага і агульначалавечага ў выхаванні, абумоўлівае зварот да народнай педагогікі, нацыянальных традыцый, фальклору ў далучэнні да нацыянальнай і агульначалавечай культуры.

Дашкольная ўстанова – пачатковая ступень сістэмы адукацыі. Дашкольны ўзрост з’яўляецца найбольш спрыяльным перыядам для авалодання дзецьмі элементамі беларускай народнай культуры. Менавіта ў гэты прамежак жыцця ў дзіцяці фарміруецца цікавасць, патрэба да ведаў, якія адпавядаюць яго прыродным і асабістым задаткам, закладваецца трывалы фундамент ведаў.

Пераемнасць зместу сучаснага выхавання і народнай педагогікі з’яўляецца неабходнай умовай існавання беларускага народа. Выхаванне наступных пакаленняў немагчыма без выкарыстання педагагічнага вопыту продкаў.

Нельга вывучыць родную мову пад прымусам, яна павінна ўвайсці ў сэрца і думкі дзяцей непрыкметна, лёгка. А для гэтага нам усім неабходна спалучаць разнастайныя формы работы, якія б не прымушалі дзіцяці “завучваць”, а падштурхнулі да свядомага жадання запомніць новае слова, яскравы паэтычны радок, падзяліцца радасцю свайго адкрыцця з сябрамі, бацькамі.

Народная творчасць. Цяжка знайсці больш каштоўны матэрыял для развіцця мастацкіх здольнасцей дзяцей, чым беларускія казкі, песні, гульні, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Дзякуючы ім дзеці пачынаюць разумець прыгажосць беларускага арнаменту, незвычайны каларыт народных песень, хараство карагода.

З песні-калыханкі маці пачынаецца знаёмства з фальклорам, цікавасць да яго паступова пашыраецца. Дзеці патрабуюць казак, загадак, гульняў, у час якіх выкарыстоўваюць лічылкі, дразнілкі, скарагаворкі і іншыя жанры вуснай паэзіі. Што ж вабіць дзяцей?

Перш за ўсё незвычайнасць зместу фальклору. У дзіцячых песнях актыўнымі дзеючымі вобразамі паўстаюць кот, сабачка, верабейка, сарока, якім надаюцца чалавечыя здольнасці. Яшчэ ў большай ступені персаніфікацыя характэрна для казак пра жывёл. Дзеці вучацца распазнаваць дабро і зло, праўду і крыўду, справядлівасць і жорсткасць на яркіх вобразах, увасобленных і ў жывёлах, і ў людзях, і ў розных пачварах, страшыдлах чарадзейных казак.

Мэтанакіраваная работа па фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці дапаможа кожнаму дзіцяці з маленства адчуць сябе грамаздзянінам сваёй Айчыны, з годнасцю казаць:

Блакіт нябёс, і белы бусел,

І кветкі ў полі, як абрус…

Мой край завецца Беларуссю,

А сам я – хлопчык-беларус.

С. Сокалаў-Воюш

Выступление заведующей

Немец Е.Е.

Организация питания детей в учреждении дошкольного образования

Рациональное питание – это питание здоровых детей, полностью отвечающее возрастным физиологическим потребностям организма в основных веществах и энергии.

Основным источником получения энергии – является пища. Получаемое ребенком питание должно не только покрывать энергозатраты, но и обеспечить непрерывно протекающие процессы роста и развития.

Суточный расход энергии у ребёнка:

1-3 года – 1540 ккал, 4-6 лет – 1970 ккал, 7- лет до 2000 ккал.

Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание.

Правильно организованный режим включает:

 1. Соблюдение времени приёма пищи
 2. Правильное распределение калорийности по отдельным приёмам пищи на протяжении дня.

Питание воспитанников в нашем учреждении организовано на основе примерного двухнедельного рациона, разработанного с учётом Санитарных норм и правил.  Основные приёмы пищи – завтрак, обед, полдник, в течение дня предусматриваются через каждые 3,5 – 4 часа. При распределении калорийности суточного рациона по отдельным приёмам пищи составляет на завтрак 20-25% от общей калорийности суточного рациона, обед – 30% - 35%, полдник – 25%, домашний ужин – 20%-25%. Питание воспитанников щадящее по химическому составу: не используются острые приправы, соки и напитки в виде сухих концентратов; в рацион не включаются одноименные блюда и гарниры в течение одного дня, а также в течение двух дней подряд; колбасы и сосиски вареные используются высшего и первого сортов и не чаще 1-2 раз в неделю; используется не жирное мясо: говядина, телятина, свинина мясная, цыплята-бройлеры, куры; для приготовления блюд используется йодированная соль.

Такие пищевые продукты, как молоко и кисломолочные напитки, масло растительное и коровье, сахар, мясо (птица), хлеб, овощи, свежие фрукты или соки входят в рацион ежедневно. Другие пищевые продукты, таки как   рыбы, яйца, сыр, творог, сметана 2-3 раза в неделю.

Дневной рацион воспитанников составляется на основе имеющейся картотеки рецептур блюд с технологией приготовления. В составлении меню-требования, в пределах компетенции,  участвуют медицинская сестра,  шеф-повар, заведующий детского сада, кладовщик.

Медицинская сестра следит за правильной транспортировкой продуктов, их качеством и правильностью хранения, за работой пищеблока, контролирует закладку основных продуктов, выставление суточных проб. Заведующий и медицинская сестра контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение правил кулинарной обработки продуктов и технологию приготовления блюд. Перед раздачей они  снимают пробу, в бракеражном журнале указывают качество приготовления блюда, дают разрешение на выдачу.

Литература:

 1. Постановление от 25 января 2013г. №8 об утверждении Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования»

Педсовет  «Культура питания»

18 ноября 2014 года

Повестка дня

          Итоги выполнения решений педагогического совета № 2

 1. Организация питания детей в учреждении дошкольного образования (выступление заведующего Немец Е.Е.)
 2.  Итоги тематического контроля «Содержание и формы работы по формированию культуры питания в дошкольном учреждении» (зам. зав. по ОД Рогачевская Е.М.)
 3. Формирование навыков поведения за столом у детей раннего и дошкольного возраст (выступление воспитателя дошк. образования Попко О.И.)
 4. Содержание труда дежурных по столовой и методика его организации (выступление воспитателя дошк. образования Трещенко Л.В.)
 5. Психологический аспект организации питания (выступление зам.зав. по ОД Рогачевской Е.М.)
 6. Разное.
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.